Bookmarkmart - Máy Phát Điện Mitsubishi Công Suất 1810kva (Mgs1500b) http://bookmarkmart.com/story.php?title=may-phat-dien-mitsubishi-cong-su%E1%BA%A5t-1810kva-mgs1500b-2 Hiện nay, giá cả thiết bị điện biến động thường xuyên. Bài tập 10: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều một pha có 200 vòng dây. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Hai đầu khung dây nối với điện trở R = 1000 Ω. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 1 phút. Những thuyền buồm thường sử dụng các máy phát kéo bằng sức nước ho Tue, 27 Mar 2018 07:08:47 UTC en